Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà

Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Buổi họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng) với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện.

Tại buổi họp, TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Theo đó, quá trình nghiên cứu, học tập, chất lượng luận án, quá trình tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà đã tuân thủ Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các quy định pháp luật hiện hành. NCS đã công bố kết quả nghiên cứu trên 06 bài báo được xuất bản trong các tạp chí đầu ngành về môi trường, biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của hệ sinh thái – xã hội tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có tính lan tỏa, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Các thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà được nhận học vị tiến sĩ.

Với số phiếu phát ra là 21 phiếu và thu vào 21 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 9 tháng 8 năm 2023.