Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Anh Dũng và NCS. Hoàng Văn Đại

Chiều ngày 08/11/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho 2 nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Anh Dũng và Hoàng Văn Đại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo tiến độ tốt nghiệp của NCS không bị gián đoạn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức buổi họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo để thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại các điểm cầu ngoài Viện và điểm cầu P.116 tại Viện.

 

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã công bố kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của 2 NCS.

Trong đó, NCS. Nguyễn Anh Dũng với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố ô nhiễm bụi hỗ trợ quy hoạch đô thị Thành phố Hà Nội”; Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Mã số: 9850101.

NCS. Hoàng Văn Đại với đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá rủi ro và cảnh báo nguy cơ lũ quét cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu”; Ngành: Thủy văn học. Mã số: 9440224.

 

GS. TS. Trần Thục cho ý kiến về 2 NCS

Các thành viên Hội đồng khoa học đã đưa ra ý kiến về việc thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Anh Dũng và NCS. Hoàng Văn Đại. Theo các chuyên gia đánh giá, cả 2 NCS đều có năng lực nghiên cứu, khả năng trình bày tốt. Trong khi luận án của NCS. Nguyễn Anh Dũng có tính thuyết phục lớn bởi các số liệu thực tế thì luận án của NCS. Hoàng Văn Đại lại được đánh giá cao khi sử dụng các công cụ tính toán hiện đại.

 

Toàn cảnh buổi họp tại điểm cầu phòng 116-118 của Viện

Tổng hợp phiếu đánh giá cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Anh Dũng và NCS. Hoàng Văn Đại với số phiếu phát ra cho mỗi NCS là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Nguyễn Anh Dũng và NCS. Hoàng Văn Đại được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 08 tháng 11 năm 2021.

 

NCS. Nguyễn Anh Dũng (trái) và NCS. Hoàng Văn Đại (phải) tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Trước đó, ngày 25/05/2021, Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện thông qua luận án của NCS Nguyễn Anh Dũng với 6/6/7 phiếu tán thành trong đó có 2/6/7 phiếu tán thành xuất sắc. Ngày 15/6/2021 Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện thông qua luận án của NCS. Hoàng Văn Đại với 7/7/7 phiếu tán thành trong đó có 2/7/7 phiếu tán thành xuất sắc.

Trả lời