Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Bình Phong

Chiều ngày 30 tháng 1 năm 2023 tại phòng họp 116, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Bình Phong theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch Hội đồng) các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Bình Phong.

Tất cả các thành viên hội đồng sau khi nhận được Biên bản tổ thẩm tra, quyển tóm tắt luận án qua thư điện tử trước cuộc họp và nghe trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án thì đều nhất trí chất lượng luận án, quá trình nghiên cứu, học tập đã tuân thủ Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% thành viên hội đồng đồng ý cho NCS. Nguyễn Bùi Phong nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo ngày hôm nay.

 

Toàn cảnh buổi họp

 

Trả lời