Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Xuân Tiến

Tại buổi họp, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã nghe kết quả thẩm tra quá trình đào tạo, lấy ý kiến và bỏ phiếu về việc cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Xuân Tiến.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp

Chiều ngày 25/7 Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Xuân Tiến.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tích Hội đồng Khoa học Viện Khoa học KTTVBĐKH), các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Xuân Tiến.

Theo đó, NCS. Nguyễn Xuân Tiến với tên đề tài luận án “Phân tích, đánh giá vai trò của một số nhân tố chính đối với úng lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Cả” là NCS Ngành: Thủy văn học; Mã số: 9440224.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, NCS. Nguyễn Xuân Tiến luôn tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. NCS. Nguyễn Xuân Tiến đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên 09 bài báo được xuất bản trong các tạp chí chuyên đề hàng đầu về lĩnh vực môi trường, thủy văn như: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường; Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu; Tạp chí Khí tượng Thủy văn; Tạp chí Khoa học Công nghệ Nghệ An.


NCS. Nguyễn Xuân Tiến tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện diễn ra ngày 22/12/2021, Luận án của NCS. Nguyễn Xuân Tiến được các thành viên trong Hội đồng công nhận đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 2/7/7 phiếu tán thành xuất sắc.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS. Nguyễn Xuân Tiến là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Nguyễn Xuân Tiến có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu vai trò của một số nhân tố chính đối với úng lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Cả có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Cụ thể, luận án chỉ ra các nhân tố gây ra úng lụt gồm ba nhóm: Nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh. Trong đó, nhóm nhân tố có nguồn gốc khí tượng thủy văn có ảnh hưởng lớn tới vùng hạ du sông Cả.

Luận án đã đi sâu vào đánh giá vai trò của các nhân tố: Mưa lớn và lũ thượng nguồn; việc cắt/xả lũ đơn hồ, liên hồ trên thượng nguồn lưu vực sông; mưa lớn nội đồng; và nước biển dâng do bão. NCS. Nguyễn Xuân Tiến đã lựa chọn mô hình thủy văn, thủy lực để mô phỏng úng lụt (cụ thể là bộ mô hình MIKE) ở hạ lưu lưu vực sông Cả. Đồng thời, thu thập được bộ số liệu khí tượng thủy văn, địa hình và các loại bản đồ mặt đệm để xử lý thống kê các giai đọan mùa lũ và thông số hóa theo các tiểu lưu vực trong quá trình mô phỏng.


Toàn cảnh buổi họp

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Nguyễn Xuân Tiến được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 25 tháng 7 năm 2022.

Trả lời