Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Thân Văn Đón

Chiều ngày 17/2, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Thân Văn Đón bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện.

Tại buổi họp, TS. Trần Thanh Thủy, đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã công bố kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Thân Văn Đón. Theo Biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án, NCS. Thân Văn Đón đã có đầy đủ hồ sơ dự tuyển và công nhân nghiên cứu sinh.

Trong đó, tên đề tài luận án ban đầu là “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định phương pháp phân bổ nguồn nước mặt trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”. Ngày 05/11/2020, tên luận án đã được hiệu chỉnh thành “Nghiên cứu phân bổ hợp lý nguồn nước mặt cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn” theo Quyết định số 339/QĐ-VKTTVBĐKH của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

 

TS. Trần Thanh Thủy đọc biên bản thẩm tra

Quá trình học tập, NCS. Thân Văn Đón đã hoàn thành các học phần và hai hội thảo khoa học. NCS đã tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có 6 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường…

Tại buổi bảo vệ cấp Cơ sở diễn ra ngày 30/9/2020, luận án của NCS. Thân Văn Đón được các thành viên Hội đồng thông qua với 7/7/7 phiếu đồng ý.

 
NCS. Thân Văn Đón tại buổi bảo vệ cấp Viện

Theo quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện ngày 16/9/2021, luận án của NCS. Thân Văn Đón được thông qua với 7/7/7 phiếu tán thành, trong đó có 1/7/7 phiếu tán thành xuất sắc. Luận án sau khi hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng đã được nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam vào ngày 17/11/2021.

Sau khi nghe biên bản thẩm tra quá trình đào tạo của NCS. Thân Văn Đón, các thành viên trong Hội đồng khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã lần lượt cho ý kiến thông qua cấp bằng cho NCS. Thân Văn Đón. Các chuyên gia đánh giá cao tinh thần học tập và tuân thủ quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của NCS. Thân Văn Đón.

 
PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương phát biểu tại cuộc họp 

Bên cạnh đó, luận án đã trình bày một cách hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp, kỹ thuật phân bổ nguồn nước (PBNN) từ đó đề xuất sơ đồ quá trình phân bổ nguồn nước cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo hướng tiếp cận với xu thế hiện đại trong quản lý nguồn nước và PBNN trên thế giới, đồng thời phù hợp với quan điểm quản lý, chính sách và các quy định hiện hành về PBNN của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũng như ở trong nước.

 

Toàn cảnh buổi họp

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Thân Văn Đón được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 17 tháng 02 năm 2022.

Trả lời