Thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Đoàn Thị Thanh Bình và NCS. Đặng Quốc Khánh

Chiều ngày 8/5, Viện KTTVBĐKH đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Đoàn Thị Thanh Bình và NCS. Đặng Quốc Khánh.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng), TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS.

Theo đó, NCS. Đoàn Thị Thanh Bình và NCS. Đặng Quốc Khánh đã tuân thủ quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện KTTVBĐKH và các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, NCS Đoàn Thị Thanh Bình đã bảo vệ thành công luận án cấp Viện với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt Nam”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221 vào ngày 11/12/2023 với 6/6/7 phiếu tán thành. NCS. Đặng Quốc Khánh đã bảo vệ thành công luận án cấp Viện với đề tài: “Nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán nhằm đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận” ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221 vào ngày 08/12/2023 với 7/7/7 phiếu tán thành.

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đánh giá NCS. Đoàn Thị Thanh Bình và NCS. Đặng Quốc Khánh là người có tinh thần, thái độ học tập, năng lực nghiên cứu tốt và đồng ý cho cả 02 NCS này được nhận học vị tiến sĩ.

Với số phiếu phát ra là 22 phiếu và thu vào 22 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Đoàn Thị Thanh Bình và NCS. Đặng Quốc Khánh được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 08 tháng 5 năm 2024.