Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – NCS. Nguyễn Xuân Tiến

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Tiến với đề tài:

Phân tích, đánh giá vai trò của một số nhân tố chính

đối với úng lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Cả

Ngành: Thủy văn học;

Mã số: 9440224.

Thời gian: 8 giờ 30 – 12 giờ 00, thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến theo đường link

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trả lời