Thông tư số 15/2016/TT-BTNMT ngày 11/7/2016 ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước

Ngày 11 tháng 7 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước.
 
Nội dung thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/TT 15 ban hanh dia danh…Binh Phuoc.pdf

Trả lời