Viện KHKTTV&BĐKH thông qua chương trình đào tạo của các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

Vừa qua, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua chương trình đào tạo của các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà phát bieru tại buổi họp

Thực hiện thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tiến hành họp thông qua chương trình đào tạo của 4 ngành gồm: Biến đổi khí hậu; Khí tượng và khí hậu học; Quản lý tài nguyên và môi trường và Thủy văn học.

Tại buổi họp, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu), các thành viên trong Hội đồng đã nghe các bộ môn lần lượt trình bày nội dung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Sau phần trình bày của mỗi bộ môn, các thành viên trong Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để bộ môn tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng cũng như quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.