Viện KTTVBĐKH làm việc với Vụ Pháp chế

Ngày 27/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tiếp Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đến kiểm tra tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2023.

TS. Lê Ngọc Cầu trong buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế

Tại buổi làm việc, TS. Lê Ngọc Cầu (Phó Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH) đã trình bày về khái quát về hoạt động hợp tác quốc tế của Viện trong năm 2023.

Đại diện Vụ hợp tác quốc tế

TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã báo cáo tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2023 của Viện. Theo đó, năm 2023 Viện KTTVBĐKH không có hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) về pháp luật. Các hoạt động HTQT luôn tuân thủ theo các quy định hiện hành, cụ thể: Viện đã tổ chức 06 hội thảo và 02 buổi tập huấn, trong đó có 03 hội thảo và 01 buổi tập huấn thuộc khuôn khổ hợp tác với Văn phòng đại diện tổ chức FES tại Việt Nam, Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu của Tổ chức Phi chính phủ, Tổ chức WWF Việt Nam; 01 hội thảo thuộc chương trình trình Thủy văn Liên chính phủ (IHP); 01 hội nghị Liên Chính phủ lần thứ 25 của Mạng lưới Giám sát lắng đọng axit vùng đông Á; 01 buổi tập huấn về sử dụng thiết bị cảm biến chi phí thấp (LCS). Tất cả các hội thảo và tập huấn đã được xây dựng kế hoạch, trình đề án tổ chức và có văn bản cho phép tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi kết thúc các hoạt động nên trên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả hội thảo, tập huấn theo quy định trong Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

TS. Trần Thanh Thủy báo cáo tại buổi làm việc

Ngoài các hoạt động về tổ chức hội thảo, tập huấn, Viện KTTVBĐKH còn tích cực tham gia các buổi hội thảo, hội nghị nước ngoài để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể, năm 2023 Viện KTTVBĐKH có tổng cộng 16 đoàn ra. Các đoàn ra đều được Bộ phê duyệt chủ trương đồng ý. Kết thúc các chuyến công tác, Viện KTTVBĐKH đã trình Bộ báo cáo kết quả công tác nước ngoài theo quy định.

Bên cạnh đó, TS. Trần Thanh Thủy cũng cho rằng, dù Viện luôn nhận được sự hỗ trợ của Vụ Hợp tác quốc tế nhưng do sự ràng buộc của các văn bản hiện hành (Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg), quy trình xin công văn đồng ý cho phép tổ chức hội thảo còn mất nhiều nhiều thời gian, có thể gây ảnh hưởng tới thời gian và kế hoạch tổ chức hội thảo. Mặt khác, việc trình xin đoàn ra trong trường hợp đoàn ra có thành phần của các đơn vị khác cũng đã gây chậm trễ trong công tác đoàn ra của Viện, ảnh hưởng đến việc tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác nghiên cứu với đối tác quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau quá trình kiểm tra các văn bản, giấy tờ trong hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2023 của Viện KTTVBĐKH, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế đánh giá cao các kết quả mà Viện đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời kỳ vọng Viện sẽ tiếp tục phát huy, thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong những năm tiếp theo.