Xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn thế nào

Mùa mưa 2015 đến muộn và kết thúc sớm nên dòng chảy bị thiếu hụt, mực nước sông Me Kong xuống thấp nhất 90 năm qua. Xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm hơn cùng kỳ gần 2 tháng, làm chết hàng trăm nghìn ha lúa.

 Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long
 
Theo VNEXPRESS 

Trả lời