Xây dựng công cụ cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 25/3, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu” do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì xây dựng. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Biến đổi khí hậu (BĐKH), Dự án này nhằm tăng cường năng lực cung cấp thông tin, sử dụng thông tin khí tượng thủy văn và thiên tai phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ TN&MT và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội về sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, đáp ứng Nghị quyết 120 của Chính phủ về Phát triển tổng thể và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Quang cảnh cuộc họp

Về nội dung thực hiện, Dự án tiến hành thu thập tài liệu, số liệu và các đặc trưng khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan tại 13 tỉnh vùng ĐBSCL; điều tra, khảo sát, bổ sung số liệu, tài liệu phục vụ đánh giá, phân vùng tài nguyên khí hậu, thiên tai, thời tiết bất lợi; xử lý, hiệu chỉnh dữ liệu ảnh viễn thám từ năm 2000-2020 và nội suy một số yếu tố khí tượng, khí tượng nông nghiệp; tính toán và đánh giá đặc trưng khí hậu, sinh khí hậu liên quan đến các ngành kinh tế xã hội dưới tác động của BĐKH. Đồng thời, xây dựng hệ thống công cụ cung cấp thông tin hỗ trợ giám sát, cảnh báo và dự báo thời tiết, khí hậu, thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đề xuất giải pháp phòng, chống và ứng phó với thiên tai để phát triển kinh tế xã hội bền vững dưới tác động BĐKH.

Sản phẩm của Dự án là xây dựng bộ cơ sở dữ liệu điều tra, khảo sát, khí tượng thủy văn, khí tượng nông nghiệp, thiên tai (từ năm 1980 đến 2020), viễn thám (từ năm 2000 đến 2020), bản đồ nền trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ. Bản đồ trực quan hóa tài nguyên khí hậu, khí hậu nông nghiệp, các bản đồ chỉ số sinh khí hậu, bản đồ giám sát và cảnh báo thiên tai vùng ĐBSCL. Bộ công cụ cung cấp thông tin phục vụ giám sát, cảnh báo và dự báo thời tiết, khí hậu, thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội từ mô hình động lực trên nền WebGIS. Đề xuất giải pháp phòng, chống và ứng phó với thiên tai để phát triển kinh tế xã hội bền vững dưới tác động của BĐKH. Sổ tay hướng dẫn sử dụng sản phẩm của nhiệm vụ. Thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì cuộc họp.

Hội đồng thẩm định đánh giá, mục tiêu tổng quát của dự án, các nội dung cần thực hiện, giải pháp và chi tiết hoạt động triển khai đối với từng nội dung là phù hợp, nhất quán với mục tiêu đề ra. Sản phẩm, kết quả của Dự án được xác định đầy đủ, bao gồm các sản phẩm chính, sản phẩm trung gian, phù hợp với mục tiêu và nội dung thực hiện. Việc thực hiện Dự án là cần thiết, phục vụ hiệu quả cho phát triển bền vững ĐBSCL theo Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai của ngành KTTV. Nội dung của Dự án được xác định cơ bản đầy đủ, rõ ràng và hợp lý. Dự án có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, đơn vị chủ trì nên xem xét, bổ sung, chỉnh sửa một số chi tiết. Cụ thể, trong mục tiêu cụ thể của Dự án xác định “xây dựng bộ bản đồ chuyên đề khí hậu, khí hậu nông nghiệp, thiên tai động và tĩnh”, nhưng trong nội dung xây dựng các tập bản đồ lại chỉ xác định là các bản đồ tĩnh. Cần làm rõ bản đồ động là loại bản đồ gì, được thực hiện ở nội dung nào và được thực hiện như thế nào. Mặt khác, phần tập huấn chuyển giao công nghệ cần thuyết minh rõ đối tượng, thời gian và nội dung tập huấn, chuyển giao. Nên bổ sung thêm đề xuất kế hoạch cấp kinh phí theo các năm thực hiện Dự án…

Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ TN&MT xem xét, phê duyệt cho thực hiện Dự án sau khi đơn vị chủ trì chỉnh sửa, điều chỉnh theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Theo Thanh Tùng – Báo Tài nguyên & Môi trường 

Trả lời