Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 15/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 15/10/2023)
I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 15/10/2023 từ 60 mm đến 150mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-190mm, Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-80mm, Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-130mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Thừa Thiên Huế Phong Điền Cao
2 TP. Đà Nẵng Q. Hòa Vang Cao
3 Gia Lai TX. Ayun Pa, Chư Prông và Chư Pưh Cao
4 Đắk Lắk Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Năng, Ea Kar và M’Đrắk Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Quảng Nam Đông Giang, Đại Lộc và Núi Thành Trung Bình
2 Quảng Ngãi Bình Sơn Trung Bình
3 Đắk Nông Đắk R’lấp Trung Bình
4 Lâm Đồng Bảo Lâm Trung Bình
5 Khánh Hòa Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Diên Khánh Trung Bình