Bản đồ đồ độ ẩm gần thời gian thực bằng ảnh vệ tinh AMSR-E tỷ lệ 1: 250.000

Các cảm biến AMSR-E là một bức xạ vi sóng thụ động hoạt động ở 6 tần số khác nhau, từ 6,925 tới 89.0GHz. Phân cực ngang và dọc bức xạ được đo tại mỗi tần số với góc tới 55°. Các mặt đất độ phân giải không gian tại điểm thấp nhất là 75 × 45km cho kênh 6.925GHz (C-band). Các AMSR-E là một trong sáu cảm biến trên tàu Aqua, mà đã được đưa ra vào năm 2002. Quĩ đạo bay qua xích đạo lúc 01:30 am/pm với phạm vi lặp lại 1-2 ngày. Một số sản phẩm ẩm đất bề mặt có sẵn trên toàn cầu. AMSR-E còn cung cấp dữ liệu nhiệt độ có thể được tải về miễn phí từ trang web NSIDC hoặc của Trung tâm Lưu trữ DAAC. Trong khi cảm biến AMSR-E vẫn tiếp tục hoạt động lâu hơn tuổi thọ dự kiến của nó, một nhiệm vụ tiếp theo kế hoạch của JAXA trong tương lai gần. Các tính năng của AMSR-E được tóm tắt dưới đây. Dữ liệu AMSR-E có thể được tải về từ NASA

Một số nước như Tây Phi đã được chọn làm mô hình do lượng mưa thay đổi nhiều, địa hình đa dạng, từ sa mạc, đồng cỏ đến rừng rậm, đất trồng trọt. Mật độ dân số cao ở Tây Phi còn giúp đánh giá tình trạng thiếu hụt lương thực do hạn hán trong khu vực.

Các kết quả từ AMSR-E cho Việt Nam mới là bước đầu trong việc cải tiến thu thập dữ liệu và dự báo độ ẩm đất bằng vệ tinh. Do vậy, nếu số liệu được đồng hóa tốt với các trạm mặt đất (từ năm, 1993-nay) thì đây là bộ số liệu có thể được sử dụng trong lĩnh vực thủy văn và môi trường (hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất……)

Dựa vào kết quả trên hình, ta có thể nhận xét như sau:

– Khu vực gần biển có độ ẩm cao hơn phía sâu đất liền
– Độ ẩm cao vào mùa xuân phía bắc và mùa mưa phía nam

Ngoài ra còn có một số sán phẩm có thể khai thác được từ vệ tinh AMSR-E như số liệu liên quan đến sử dụng đất; dữ liệu mưa, phân loại đất; mật độ nước trong đất; phân tích cấu trúc đất.

Trả lời