Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 16 tháng 7 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 16/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 16/07/2023 từ 20 mm đến 40mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-45mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 100-140mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An và Thạch An

Cao

2

Gia Lai

Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Phú Thiện

Cao

3

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Buk, Krông Năng và Ea Kar

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định

Trung Bình

2

Lâm Đồng

Lâm Hà và Bảo Lâm

Trung Bình