Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 21 tháng 6 năm 2023

Vienkttv-BTLQ2023210601

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 21/6/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 21/6/2023 từ 60 mm đến 135mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-85mm; khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 25- 40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40- 110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên

Trung Bình

2

Bình Thuận

Tánh Linh

Trung Bình