Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 09 tháng 09 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 09/09/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

 • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
 • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
 • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

 • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 09/09/2023 từ 20mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

 • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-140mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

  Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

  TT

  Tỉnh

  Huyện

  Nguy cơ lũ quét

  1

  Quảng Nam

  Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn và Nông Sơn

  Cao

  2

  Quảng Ngãi

  Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

  Cao

   

  Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

  TT

  Tỉnh

  Huyện

  Nguy cơ lũ quét

  1

  Lai Châu

  Mường Tè

  Trung Bình

  2

  Kon Tum

  Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà, Sa Thầy và Tu Mơ Rông

  Trung Bình

  3

  Gia Lai

  K’Bang, Krông Pa

  Trung Bình

  4

  Đắk Lắk

  Ea Kar, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

  Trung Bình

  5

  Đắk Nông

  Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô và Đắk Song

  Trung Bình

  6

  Lâm Đồng

  TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

  Trung Bình

  7

  Thừa Thiên Huế

  Phong Điền và A Lưới

  Trung Bình