Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 12 tháng 5 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 12/05/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 12/05/2023 từ 30 mm đến 80mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm, Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-140mm, Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 25-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-160mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Lai Châu Nậm Nhùn và Mường Tè Cao
2 Quảng Trị Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng Cao
3 Quảng Nam Tây Giang, Đại Lộc, Bắc Trà My, Núi Thành và Nông Sơn Cao
4 Quảng Ngãi Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà và Sơn Tây Cao
5 Đắk Nông TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R’lấp và Tuy Đức Cao
6 Lâm Đồng TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà và Bảo Lâm Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Điện Biên Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên và Mường ảng Trung Bình
2 Thừa Thiên Huế Phong Điền Trung Bình
3 Gia Lai K’Bang, Đắk Đoa và Mang Yang Trung Bình
4 Đắk Lắk Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông và Lắk Trung Bình
5 Phú Yên Sơn Hòa và Sông Hinh Trung Bình
6 Khánh Hòa Khánh Vĩnh Trung Bình