Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 07 tháng 06 năm 2023

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 07/06/2023)

      I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

      II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 07/06/2023 từ 30 đến 70 mm.

      III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                  

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm và Bảo Lạc

Trung bình

2

Hà Giang

Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên và Bắc Mê

Trung bình

3

Điện Biên

Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên và Mường ảng

Trung bình

4

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ và Phong Thổ

Trung bình

5

Kon Tum

Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà và Sa Thầy

Trung bình