Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 17/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 17/07/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 17/07/2023 từ 20 mm đến 70mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-160mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh và Phú Thiện

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Lắk

Ea H’leo và Ea Súp

Trung bình

2

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc và Bảo Lâm

Trung bình