Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 22 tháng 7 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 22/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 22/07/2023 từ 30 mm đến 80mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Phú Thiện

Cao

2

Đắk Nông

Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô

Cao

3

Lâm Đồng

Đức Trọng

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Ia H’Drai

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Ea H’leo, Ea Súp và Buôn Đôn

Trung Bình

3

Ninh Thuận

Ninh Sơn

Trung Bình

4

Bình Thuận

Bắc Bình

Trung Bình