Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 23 tháng 7 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 2307/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 23/07/2023 từ 20 mm đến 120mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 25-100mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-140mm . Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Ia H’Drai

Cao

2

Gia Lai

K’Bang, Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông

Cao

3

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Buk, Krông Năng và Ea Kar

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

2

Lâm Đồng

Lâm Hà và Bảo Lâm

Trung Bình

3

Đắk Nông

Cư Jút

Trung Bình