Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 23/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 23/10/2023)

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 23/10/2023 từ 40 mm đến 115mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-120mm, Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Quảng Trạch

Trung Bình

2

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

Trung Bình