Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 25 tháng 8 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 25/08/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 25/08/2023 từ 30 mm 120mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Cao

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

Cao

3

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên và Điện Biên Đông

Cao

4

Lai Châu

Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Hòa An và Nguyên Bình

Trung bình

2

Sơn La

Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp

Trung bình

3

Bắc Kạn

Chợ Đồn

Trung bình