Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 01/11/2023

Vienkttv-BTLQ2023110101

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 01/11/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 01/11/2023 từ 30 mm đến 110 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-110mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

2

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

3

Bình Định

An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn

Cao

4

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

5

Khánh Hòa

Vạn Ninh và Khánh Vĩnh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

K’Bang

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông và Krông Pak

Trung Bình