Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 03/10/2023

 

Vienkttv-BTLQ2023100301

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 03/10/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 03/10/2023 từ 20 mm đến 55 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 15-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1         

Phú Yên

Sông Hinh

Trung bình