Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 06/8/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 06/8/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 06/8/2023 từ 30 mm đến 50 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20- 50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-70mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi lên đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Cao

2

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Văn Bàn

Trung Bình

2

Yên Bái

Mù Cang Chải và Trạm Tấu

Trung Bình

3

Lai Châu

Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Than Uyên

Trung Bình

4

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Trung Bình