Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 11/08/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 11/08/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 11/08/2023 từ 30 mm 50mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm.. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hòa Bình

Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn và Yên Thủy

Cao

2

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành và Thường Xuân

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia và Văn Lãng

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Chợ Mới và Na Rì

Trung Bình

3

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

4

Yên Bái

Mù Cang Chải

Trung Bình

5

Thái Nguyên

Võ Nhai

Trung Bình

6

Điện Biên

Tủa Chùa và Tuần Giáo

Trung Bình

7

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ và Than Uyên

Trung Bình

8

Sơn La

Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Mai Sơn và Vân Hồ

Trung Bình