Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 16/10/2023

Vienkttv-BTLQ2023101601

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 16/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 16/10/2023 từ 30 mm đến 110 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-110mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

4

Quảng Nam

Núi Thành

Cao

5

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

6

Bình Định

An Lão

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

K’Bang

Trung Bình

2

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

Trung Bình

3

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình

4

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Trung Bình