Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 14/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 14/10/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 14/10/2023 từ 50 mm đến 200mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-160mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

2

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Đức Thọ và Hương Khê

Trung Bình

2

Quảng Bình

Minh Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Trung Bình

3

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Trung Bình

4

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

5

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Tây Trà, Sơn Hà và Sơn Tây

Trung Bình