Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 26/05/2024

Vienkttv-BTLQ2024052607

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 26/05/2024)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 26/05/2024 từ 20 mm đến 80 mm.

3. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Ba Chẽ

Cao