Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 29/09/2023

Vienkttv-BTLQ2023092907

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 29/09/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 29/09/2023 từ 20mm đến 100mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Con Cuông và Thanh Chương

Cao

2

Thanh Hóa

Quan Sơn và Thường Xuân

Cao

3

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Cao

4

Thừa Thiên Huế

A Lưới

Cao

5

Quảng Nam

Đại Lộc, Nam Giang và Nông Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Hà Quảng, Trà Lĩnh và Hòa An

Trung Bình

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn

Trung Bình