Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 09/08/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 09/08/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 09/08/2023 từ 25 mm – 40mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

2

Lào Cai

Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên và Văn Bàn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định và Bình Gia

Trung Bình

2

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Trung Bình

3

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì

Trung Bình

4

Tuyên Quang

Na Hang

Trung Bình

5

Yên Bái

Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

6

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

7

Sơn La

Quỳnh Nhai, Mường La và Phù Yên

Trung Bình