Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 14/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 14/11/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 14/11/2023 từ 50-230mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-180mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

4

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung Bình

2

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Trung Bình

3

Gia Lai

TX. An Khê, TX. Ayun Pa, K’Bang và Đak Pơ

Trung Bình

4

Đắk Lắk

Ea H’leo, M’Đrắk và Krông Bông

Trung Bình

5

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

6

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

7

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Trung Bình

8

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Trung Bình

9

Ninh Thuận

Bác Ái và Thuận Bắc

Trung Bình