Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 18/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 18/07/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 18/07/2023 từ 50 mm đến 70mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-140mm; Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 15-55mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-90mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-70mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà và Hải Hà

Cao

2                

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Cao Lộc, Bắc Sơn, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lạc, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Nguyên Bình và Thạch An

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn và Chợ Mới

Trung Bình

3

Thái Nguyên

Võ Nhai

Trung Bình

4

Nghệ An

Anh Sơn và Thanh Chương

Trung Bình

5

Kon Tum

Ngọc Hồi và Sa Thầy

Trung Bình

6

Gia Lai

Đắk Đoa, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê và Chư Pưh

Trung Bình

7

Lâm Đồng

Đạ Huoai

Trung Bình

8

Bình Thuận

TX. La Gi, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và Hàm Tân

Trung Bình