Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 23/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 23/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 23/06/2023 từ 40mm-60mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì

Trung Bình

3

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang và Chiêm Hóa

Trung Bình

4

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

5

Điện Biên

Mường Nhé và Tủa Chùa

Trung Bình

6

Sơn La

Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu và Vân Hồ

Trung Bình