Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 23/10/2023

Vienkttv-BTLQ2023102313

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 23/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 23/10/2023 từ 30 mm đến 100 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Vĩnh Linh, ĐaKrông và Hải Lăng

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

4

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Hiệp Đức và Nông Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Lệ Thủy

Trung Bình