Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 25/05/2024

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 25/05/2024)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 25/05/2024 từ 30-60mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Sơn La

Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Vân Hồ

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên và Bắc Quang

Trung bình

2

Tuyên Quang

Lâm Bình

Trung bình

3

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung bình

4

Phú Thọ

Yên Lập, Thanh Sơn và Tân Sơn

Trung bình

5

Hòa Bình

Đà Bắc

Trung bình