Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 27/08/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 27/08/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 27/08/2023 từ 20 mm đến 60 mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-70mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 25-45mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê

Cao

2

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu, Đầm Hà và Hải Hà

Trung Bình

2

Lạng Sơn

Tràng Định và Bình Gia

Trung Bình

3

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh

Trung Bình

4

Hà Giang

Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên và Điện Biên Đông

Trung Bình

5

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Than Uyên

Trung Bình

6

Sơn La

Quỳnh Nhai và Phù Yên

Trung Bình