Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 07/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 07/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  •  Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  •  Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 07/07/2023 từ 20 mm đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-130mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 25-120mm . Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé và Mường Chà

Cao

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Cao

3

Gia Lai

Mang Yang, Chư Sê và Phú Thiện

Cao