Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 16/11/2023

 

Vienkttv-BTLQ2023111619

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 16/11/2023)

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 16/11/2023 từ 30mm đến 100mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-120mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 0-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Gia Lai

K’Bang

Cao

3

Bình Định

An Lão, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

4

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Nam Đông

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Nông Sơn

Trung Bình

4

Đắk Lắk

Ea Kar và M’Đrắk

Trung Bình

5

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Trung Bình

7

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình