Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 20/8/2023

Vienkttv-BTLQ2023082019

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 20/8/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 20/8/2023 từ 30 mm đến 90 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An và Thạch An

Cao

2

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé và Mường Chà

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình

2

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải và Văn Chấn

Trung Bình

3

Lai Châu

Nậm Nhùn

Trung Bình

4

Sơn La

Sốp Cộp

Trung Bình