Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 24/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 24/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 24/10/2023 từ 40mm đến 80 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 40mm, một số nơi lượng mưa lớn nhất từ 50mm đến 120mm; khu vực Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 40mm, một số nơi lượng mưa lớn nhất từ 40mm đến 60mm Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Vũ Quang và Kỳ Anh

Trung Bình

2

Gia Lai

Đức Cơ

Trung Bình