Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 25 tháng 6 năm 2023

Vienkttv-BTLQ2023062519

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 25/06/2023)

1. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 25/06/2023 từ 50 mm đến 100 mm.

3. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-100mm; khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50- Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

2

Lạng Sơn

Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng và Lộc Bình

Cao

4

Bắc Giang

Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam và Việt Yên

Cao

5

Hà Giang

Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên và Bắc Mê

Cao

6

Hòa Bình

Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy và Lạc Thủy

Cao

7

Nghệ An

Quế Phong và Kỳ Sơn

Cao

8

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành và Thường Xuân

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thái Nguyên

Đồng Hỷ và Phú Bình

Trung Bình

2

Quảng Bình

Minh Hóa và Tuyên Hóa

Trung Bình