Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 29/04/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 29/04/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 29/04/2023 từ 50 mm đến 120 mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-140mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50- 130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Nghệ An Kỳ Sơn và Thanh Chương Cao
2 Hà Tĩnh Hương Sơn và Vũ Quang Cao