Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 08/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 08/10/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 08/10/2023 từ 80mm đến 200 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 50mm, một số nơi có lượng mưa cao nhất từ 70 đến 230mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Trung bình

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Trung bình

3

Quảng Ngãi

Sơn Tây

Trung bình

4

Quảng Nam

Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Trung bình

5

Kon Tum

Đắk Glei

Trung bình

6

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Ea Kar, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung bình