Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 14 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 14/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 14/06/2023 từ 30 mm-60mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa và Văn Bàn

Cao

2

Lai Châu

Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên và Tân Uyên

Cao

3

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Vân Hồ

Cao

4

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong và Mai Châu

Cao

5

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Trung Bình

2

Lạng Sơn

Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập

Trung Bình

3

Yên Bái

Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

4

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo và Điện Biên Đông

Trung Bình