Chương trình tập huấn Mô hình tổng hợp châu Á – Thái Bình Dương (AIM)

Trong các ngày từ 29-02/12/2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức khóa tập huấn Mô hình tổng hợp châu Á – Thái Bình Dương (AIM) cho các cán bộ của Viện.

TS. Nguyễn Thái Hòa giảng dạy các nội dung của khóa tập huấn

Mô hình AIM có đóng góp rất lớn đối với Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam. Mô hình AIM bao gồm: mô hình ExSS, mô hình AIM/Enduse và mô hình AIM/CGE (Mô hình cân bằng tổng thể), trong đó mô hình Enduse và CGE phức tạp hơn ExSS. Chính vì vậy, khóa tập huấn mô hình AIM được tổ chức nhằm giúp các cán bộ của Viện KTTVBĐKH có thể sử dụng mô hình một cách thành thạo.

Khóa tập huấn diễn ra dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thái Hòa, Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES). Trong chương trình tập huấn, các cán bộ của Viện KTTVBĐKH đã nghe giới thiệu về phương pháp tiếp cận kịch bản khử cacbon; Giới thiệu chung về mô hình định lượng (ExSS), vai trò, khung tổng thể, các giả định, dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra dự kiến; Giới thiệu phiên bản DEMO để hiểu thêm về cấu trúc ExSS; Cài đặt GAMS; Trình diễn vận hành mô hình và phân tích kết quả đầu ra bằng ví dụ của Việt Nam; Cách đọc và phân tích kết quả mô hình.

Trong buổi cuối cùng của khóa tập huấn, đại diện Viện KTTVBĐKH, Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản (NIES) và Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES) đã cùng thảo luận về nội dung hợp tác phát triển mô hình AIM giữa các bên.

Các học viên nghiêm túc tham gia khóa tập huấn

Với tinh thần dạy và học nghiêm túc, khóa tập huấn đã giúp các cán bộ của Viện KTTVBĐKH tăng cường kiến thức, năng lực để có thể sử dụng thành thạo mô hình CGE và mô hình Enduse trong tương lai.