Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Trâm Anh

Ngày 05/03/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Nguyễn Trâm Anh với đề tài luận án: “Nghiên cứu hệ sinh thái đất ngập nước đô thị nội thành Hà Nội phục vụ phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Trâm Anh có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới và tính thực tiễn của đề tài. Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Cơ sở đã nhất trí thông qua luận án của NCS. Nguyễn Trâm Anh  và đều đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội đồng:
 
 
 
 
 
 

Trả lời