Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Hải Bằng

Sáng ngày 20/7, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Hải Bằng với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật tại chỗ trong hệ thống bể sinh học kết hợp màng lọc khí nâng trong xử lý nước thải giết mổ lợn”; Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Mã số: 9850101.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2021, về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19.

Thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo cho NCS. tốt nghiệp đúng tiến độ, được sự đồng thuận của các thành viên Hội đồng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Hải Bằng theo hình thức bán trực tuyến. Buổi đánh giá diễn ra tại phòng 131 dành cho NCS trình bày và các điểm cầu ngoài viện dành cho một số thầy cô trong Hội đồng.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 154/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

– GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Chủ tịch Hội đồng;

– TS. Lê Ngọc Cầu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký;

– Ba Phản biện Hội đồng gồm: GS. TS. Đặng Đình Kim (Viện Công nghệ Môi trường); PGS. TS. Nguyễn Thị Hà (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên); TS. Trần Hùng Thuận (Viện Ứng dụng Công nghệ);

– Hai Ủy viên Hội đồng gồm PGS. TS. Hoàng Anh Huy (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và TS. Nguyễn Thủy Chung (Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường).

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Hải Bằng có đại diện cơ sở đào tạo là PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Phó Viện trưởng); giáo viên hướng dẫn gồm: TS. Đỗ Tiến Anh, TS. Bạch Quang Dũng cùng các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước Hội đồng, NCS. Phạm Hải Bằng đã trình bày các nội dung liên quan đến luận án như: Tính cấp thiết; Mục tiêu và luận điểm nghiên cứu; Tổng quan tài liệu; Nội dung và Phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo luận.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới cũng như nội dung thực hiện. Các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Phạm Hải Bằng đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 3/7 phiếu xuất sắc. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời